STACJA KONTROLI POJAZDÓW

rodzaj pojazdów:


A - Motocykle i motorowery,
B - Pojazdy samochodowe o dop. masie całk. do 3,5 T
T - Ciągniki rolnicze

rodzaj badań :

 

  • pojazdów zasilanych gazem
  • pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub Starostę
  • nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach i silnikach pojazdów
  • badanie diagnostyczne pojazdów
  • regulacja i kontrola geometrii pojazdów po naprawie blacharskiej
  • spawdzenie techniczne samochodów używanych przed zakupem